Φωτογραφία για Ταυτότητες - Διαβατήρια

passport

Tα mini φωτογραφικά πορτραίτα που όλοι χρειαζόμαστε και χρησιμοποιούμε καθημερινά θέλουν τη δική τους επαγγελματική φωτογράφηση, επεξεργασία και απαιτούν αυστηρή συμμόρφωση με τις κρατικές προδιαγραφές του κάθε κράτους, εμπιστευτείτε το φωτογραφείο μας για φωτογραφίες αστυνομικής  ταυτότητας, διαβατηρίου, άδεια οδήγησης, διπλωμάτων, πτυχίων, φοιτητικό passo, κ.α. με τον πιό σύγχρονο εξοπλισμό.
 

Ακολουθήστε τη FOTOMANIA στο Facebook
Ακολουθήστε τη FOTOMANIA στο Tweeter
Ακολουθήστε τη FOTOMANIA στο Google+
Ακολουθήστε τη FOTOMANIA στο YouTube